Eldfast tegel

Eldfast tegel

Eldfast tegel

Eldfast tegel används till murning av eldfasta konstruktioner där temperaturen når upp till max 1450 grader. Muras bland annat in i eldstäder i öppna spisar och brännkammare.

Dimensioner :
250 x 123 x 25 / 40 / 50 / 65 mm
230 x 114 x 25 / 32 / 38 / 50 64 / 76 mm
300 x 148 x 50 / 76 mm
Valvtegel 230 x 114 mm x 61/67 mm

 

Information om Eldfasta produkter

ELDFAST CEMENT H16 ( Calde Trowel R40C )
Används när det krävs tunna fogar och god bindning redan vid rumstemperatur samt för skyddande bestrykning av eldfasta murverk.
Endast vatten tillsättes.
Rekommenderad mängd: 5 liter vatten till 25 kilo massa
Lagringstid: 12 månader
Max användningstemp.: 1 400 graderC
Förpackning: 20 kg´s säck eller 5 kg´s plasthink

ELDFAST MURBRUK HM EXTRA
Används endast i de fall murverket med säkerhet kommer upp i en temperatur av 900 graderC.
Först då erhålles full bindning. Endast vatten tillsättes.
Rekommenderad mängd: 10 liter vatten till 25 kilo massa
Lagringstid: 24 månader
Max användningstemp.: 1 600 graderC
Densitet: 1 460 kg/m3
Förpackning: 20 kg´s säck eller 5kg´s plasthink.

ELDFAST GJUTMASSA RODAROX (Calde Cast F53)
Används vid gjutning av eldfasta detaljer. Endast vatten tillsättes.
Rekommenderad mängd: 3 – 3,5 liter vatten till 25 kilo massa
Lagringstid: 12 månader
Max användningstemp.: 1 550 graderC
Densitet: 2 150 kg/m3
Förpackning: 25 kg´s säck eller 5 kg´s plasthink.

MALD LERA
Användning vid murning av kakelugnar. Leran blandas då med sand för att erhålla lämplig plasticitet.
Lagringstid: obegränsad
Förpackning: 25 kg/säck
Förpackning: 20 kg´s säck eller 5 kg´s plasthink.

Samtliga produkter skall lagras torrt.

 

Grön nr 1267 glaserat
Eldfast tegel

Antrasitgrå nr 1221E engoberat
Eldfast tegel

 

Glaserat eldfast tegel

 

Glaserat eldfast tegel

 

Eldfast koppar nr 1653
Eldfast koppar nr 1653